Category: Naoday Exam

Naoday Pariksha: Vegali Aakruti Oalakha, Video No.03

    नवोदय परीक्षा:विषय-बुद्धिमत्ता घटक- वेगळी आकृती ओळखा Video No.03     नवोदय परीक्षेमध्ये तीन विषयावर प्रश्न विचारले जातात.   01. बुद्धिमत्ता 02. गणित 03. भाषा   बुद्धिमत्ता या विषयातील…

Naoday Pariksha:Vegali Aakruti Oalakha Video No.02

          नवोदय परीक्षा:विषय-बुद्धिमत्ता घटक- वेगळी आकृती ओळखा Video No.02     नवोदय परीक्षेमध्ये तीन विषयावर प्रश्न विचारले जातात. 01. बुद्धिमत्ता 02. गणित 03. भाषा   बुद्धिमत्ता…