Category: NMMS Exam Update

NMMS परीक्षेची संभाव्य उत्तर सूची

  NMMS Exam2023-24 answer key:राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी NMMS परीक्षा (इयत्ता 8) परीक्षेचे आयोजन केले जाते.ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊन मेरिटमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक 12 हजार रुपये याप्रमाणे शिष्यवृत्ती बारावीपर्यंत…