Category: Government jobs

महाराष्ट्र राज्य विद्युत महावितरण कंपनी मध्ये बंपर नोकर भरती

महाराष्ट्र राज्य विद्युत महावितरण कंपनी लि. सेवायोजन जाहिरात क्रमांक 06/2023 दि.29/12/2023 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित थेट घरगुती ग्राहकांना विज पुरवठा करणारी महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी कंपनीच्या अंतर्गत कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात…