Tag: Vegali Aakruti Oalakha

Naoday Pariksha: Vegali Aakruti Oalakha Video No.05

  नवोदय परीक्षा:विषय-बुद्धिमत्ता घटक- वेगळी आकृती ओळखा Video No.04   नवोदय परीक्षेमध्ये तीन विषयावर प्रश्न विचारले जातात. 01. बुद्धिमत्ता 02. गणित 03. भाषा   बुद्धिमत्ता या विषयातील पहिला घटक ‘वेगळी…