Tag: इयत्ता ८ वी च्या NMMS परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल

इयत्ता ८ वी च्या NMMS परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल

 इयत्ता-आठवी NMMS परीक्षेचे अंतिम वेळापत्रक जाहीर   NMMS Exam Update:महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे  यांच्यामार्फत सन 2023-24 साठी राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा NMMS इयत्ता आठवी साठी…