Tag: CTET परीक्षेचे ऑनलाइन अर्ज भरण्यास मुदतवाढ

CTET परीक्षेचे ऑनलाइन अर्ज भरण्यास मुदतवाढ

CTET परीक्षेचे ऑनलाइन अर्ज भरण्यास मुदतवाढ   CTET exam update:केंद्रीय शिक्षक पात्रता (CTET) परीक्षेचे ऑनलाईन अर्ज भरण्यास दिनांक 3 नोव्हेंबर 2023 पासून सुरुवात झालेली आहे. सदर परीक्षेचे ऑनलाईन अर्ज भरण्याची…