Tag: Naoday Pariksha: Vegali Aakruti Oalakha Questions 60

Naoday Pariksha: Vegali Aakruti Oalakha Questions 60

          नवोदय परीक्षा:विषय-बुद्धिमत्ता घटक- 01.वेगळी आकृती ओळखा Video No.1,2,3,4 & 5 Questions No.60   🔹नवोदय परीक्षेमध्ये तीन विषयावर प्रश्न विचारले जातात. 01. बुद्धिमत्ता 02. गणित 03.…