NMMS Exam 2023-24 answer key announced:महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा आयोजित दिनांक 24 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षेची अंतरिम म्हणजेच संभाव्य Answer key परीक्षा परिषदेने अधिकृत जाहीर केली आहे.

 

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत रविवार दि. 24/12/2023 रोजी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (NMMS) परीक्षेची अंतरिम (संभाव्य) उत्तरसूची परिषदेच्या https://www.mscepune.in/https://nmmsmsce.in/ या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

 

👉पेपर-1 MAT ची answer key सविस्तर पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

 

👉पेपर-2 SAT ची answer key सविस्तर पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

 

परीक्षा परिषदेने विद्यार्थ्यांना केलेल्या काही महत्त्वाच्या सूचना पुढीलप्रमाणे…

1) या उत्तरसूचीवर प्रश्नपत्रिकेतील कोणत्याही प्रश्नांवर आक्षेप असल्यास त्याबाबतचे निवेदन परिषदेच्या संकेतस्थळावर Online स्वरुपात करता येईल.

 

2) सदर ऑनलाईन निवेदन शाळांकरीता त्यांच्या लॉगिनमध्ये Dashboard वर व पालकांसाठी https://nmmsmsce.in/ या संकेतस्थळावर Interim Answer key (अंतरिम उत्तरसूची) या हेडिंगखाली स्वतंत्ररित्या उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे.

 

 

3) त्रुटी / आक्षेपबाबतचे ऑनलाईन निवेदन भरण्याकरीता दि. 29/12/2023 ते दि. 05/01/2024 रोजी पर्यंत मुदत देण्यात येत आहे.

 

4) दिनांक 05/01/2024 नंतर त्रुटी / आक्षेपबाबतचे निवेदन स्विकारले जाणार नाही.

 

5) उपरोक्त ऑनलाईन निवेदनाशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारे (टपाल, समक्ष अथवा ईमेलद्वारे) प्राप्त त्रुटी / आक्षेपाबाबतच्या निवेदनाचा विचार केला जाणार नाही.

 

6) उपरोक्तनुसार विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन निवेदनांना वैयक्तिकरित्या उत्तर पाठविले जाणार नाही.

 

7) विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन निवेदनांवर संबंधित विषयतज्ज्ञांचे अभिप्राय घेऊन अंतिम उत्तरसूची परिषदेच्या संकेतस्थळावर यथावकाश प्रसिध्द करण्यात येईल.

प्रसिद्धीपत्रक..

 

Paper MAT answer key..

 

 

Paper SAT answer key..

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *